Thuốc trừ sâu

GIÁ (VNĐ)

Tìm thấy 15 sản phẩm
Sắp xếp theo:

CHIM ƯNG 20WG

Quy cách: Gói 6GR
13,000 VNĐ

SUPER FATOC 150GR

Quy cách: Gói 1Kg
19,000 VNĐ

PATOX 4GR

Quy cách: Gói 5kg
195,000 VNĐ

CARBAMEC 75EC

Quy cách: chai 100ml
41,000 VNĐ

CARBAMEC 75EC

Quy cách: chai 450ml
178,000 VNĐ

CARBAMEC 100EC

Quy cách: Chai 50ml
27,000 VNĐ

CARBAMEC 100EC

Quy cách: chai 450ml
230,000 VNĐ

STARTCHECK 755WP

Quy cách: Gói 7.5gr
15,000 VNĐ

BISECTOR 500EC

Quy cách: Chai 500ml
128,000 VNĐ

DIOPHOS 666EC

Quy cách: Chai 40ml
24,000 VNĐ

DIOPHOS 666EC

Quy cách: Chai 200ml
105,000 VNĐ

STOPINSECT 500EC

Quy cách: chai 100ml
25,000 VNĐ

STOPINSECT 500EC

Quy cách: chai 1 lít vuông
210,000 VNĐ

STOPINSECT 500EC

Quy cách: chai 1 lít AL
237,000 VNĐ

STOPINSECT 275EC

Quy cách: chai 100ml
20,000 VNĐ