Thuốc bảo vệ thực vật

GIÁ (VNĐ)

Tìm thấy 15 sản phẩm
Sắp xếp theo:

HELOSATE 48SL

Quy cách: chai 900ml ancom
98,000 VNĐ

HELOSATE 48SL

Quy cách: chai 1 lít trắng
108,000 VNĐ

HELOSATE 48SL

Quy cách: can 4.5 lít
481,000 VNĐ

HELOSATE 48SL

Quy cách: can 4 lít
428,000 VNĐ

HELOSATE 48SL

Quy cách: can 5 lít
535,000 VNĐ

HELOSATE 48SL

Quy cách: chai 100ml Bắp chuyển gen
17,000 VNĐ

HELOSATE 48SL

Quy cách: chai 200ml Bắp chuyển gen
31,000 VNĐ

HELOSATE 48SL

Quy cách: chai 900ml Bắp chuyển gen
101,000 VNĐ

HELOSATE 48SL

Quy cách: chai 1 lít PE Bắp chuyển gen
138,000 VNĐ

Thuốc trừ cỏ MISARON 80WP

Quy cách: Gói 50gr
15,000 VNĐ

Thuốc trừ cỏ MISARON 80WP

Quy cách: Lon 70gr
22,000 VNĐ

Thuốc trừ cỏ MISARON 80WP

Quy cách: Gói 200gr
62,000 VNĐ

Thuốc trừ cỏ MISARON 80WP

Quy cách: Bao 25kg
252,000 VNĐ

STOPINSECT 500EC

Quy cách: chai 100ml
25,000 VNĐ

STOPINSECT 500EC

Quy cách: chai 450ml
97,000 VNĐ