Hạt giống ngô/bắp

GIÁ (VNĐ)

Sản Phẩm Nỗi Bật

SUPER FATOC 150GR 10kg

206,000 VNĐ 206,000 VNĐ

CHIM ƯNG 20WG gói 3gr

5,000 VNĐ 5,000 VNĐ

SURON 80WP/ gói 1Kg

208,000 VNĐ 208,000 VNĐ

HELOSATE 48SL chai 1 lít ancom

82,000 VNĐ 82,000 VNĐ

Giống Bắp DK 6919/ Goi 1 kg

0 VNĐ 145,000 VNĐ

Giống bắp PAC 999/ gói 1 kg

144,000 VNĐ 144,000 VNĐ

Giống Bắp DK 6919S/ Gói 1kg

168,000 VNĐ 168,000 VNĐ

Giống Bắp PAC 339/ gói 1 kg

144,000 VNĐ 144,000 VNĐ

HẠT GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN VN 22/ lon 1 kg

92,000 VNĐ 92,000 VNĐ

Giống Bắp TP 8208/ gói 1kg

144,000 VNĐ 144,000 VNĐ