Move your mouse over image or click to enlarge

Hạt Giống Đậu Xanh cao sản AA801/ gói 1kg

MH: T33-AA80-01K-01
Giá bán: 50,000 VNĐ

Thời gian sinh trưởng ngắn ngày (60-70 ngày), thích nghi rộng, sinh trưởng mạnh, chống bệnh tốt, trồng được quanh năm, ra hoa, chín tập trung, năng suất trung bình 1,5 tấn/ha, tiềm năng 2-3 tấn/ha, hạt to, bóng

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thời gian sinh trưởng ngắn ngày (60-70 ngày), thích nghi rộng, sinh trưởng mạnh, chống bệnh tốt, trồng được quanh năm, ra hoa, chín tập trung, năng suất trung bình 1,5 tấn/ha, tiềm năng 2-3 tấn/ha, hạt to, bóng.

KỸ THUẬT CANH TÁC

Chọn đất có kết cấu nhẹ, thoát nước tốt (đất thịt nhẹ hay đất cát pha có nhiều mùn). Đất cần cày bừa kỹ, tơi xốp. Đất thấp nên lên líp để tránh ngập úng. Gieo hàng với khoảng cách 40-50 x 20 cm x 2 cây (khoảng 20 -25 cây/m2). Lượng giống 20 kg/ha.

PHÂN BÓN (HA)

Khi bón phân kết hợp, xới xáo, làm cỏ, vun gốc.

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH: GIAI ĐOẠN CÂY CON – TRƯỚC RA HOA

  – Dòi đục thân: Rải Patox 4GR 20-30 kg/ha khi gieo hạt và 5-7 ngày sau gieo; kết hợp phun Pyrifda AIC 250EC 0,7-0,8 lít/ha trừ ruồi và dòi mới nở

  – Sâu xanh da láng, sâu ăn tạp, rầy mềm, bọ trĩ: phun luân phiên Pyrifda AIC 250EC (30 ml/bình 16 lít), Emaaic 50WDG (8-12 g/bình 16 lít).

  – Bệnh chết cây con (lở cổ rễ): Phun Anlicin 3SL (50 ml/bình 16 lít) vào giai đoạn cây mọc đều (5-7 ngày sau gieo) phòng ngừa và trị bệnh.

GIAI ĐOẠN RA HOA – THU HOẠCH

  – Sâu cuốn lá, sâu đục nụ, sâu đục trái: Phun định kỳ 7 ngày/lần luân phiên Siriphos 48EC (20 ml/bình 16 lít) từ ra nụ đến trái già.

  – Bệnh đốm lá do nấm: Phun phòng từ 20-40 ngày sau gieo với Mancolaxyl 72WP (60 g/bình 16 lít), MasterTop 325SC (8,5 ml/bình 16 lít).

  – Bệnh rỉ sắt: Phun Siuvin 350SC (40 ml/bình 16 lít).  Mancolaxyl 72WP (60 g/bình 16 lít) khi bệnh chớm xuất hiện.

  – Bệnh khảm vàng (hoa lá): Phát hiện cây bệnh sớm và nhổ bỏ.

LƯU Ý

Hạt giống đã được xử lý hóa chất, không ăn được.

Không sử dụng hạt  thương phẩm làm hạt giống cho vụ sau.

Bảo quản hạt giống nơi khô ráo, thoáng mát.