Move your mouse over image or click to enlarge

Giống Bắp DK 6919S/ Gói 1kg

MH: T31-DK69-01K-02
Giá bán: 198,000 VNĐ

Giống chuyển gen của mỹ DK 6919S

Vì mục đích quản lý tính kháng của sâu hại, gói hạt giống DEKALAB Genuity có 95% hạt giống mang gen kháng sâu và 5% hạt giống không mạng gen kháng sâu để tạo "vùng trú ẩn". Vùng trú ẩn 5% là hợp phần đặc trưng của giống ngô lai thương hiệu DEKALAB Genuity bảo đảm hiệu quả kiểm soát sâu hại lạu dài trên đồng ruộng.

Hướng dẫn trồng:

-Thời gian sinh trưởng : 90-95 ngày (Miền Đông Nam Bộ, ĐBSCL), 98-102 ngày (Miền Trung, Tây Nguyên), <110 ngày (Miền Bắc, tùy theo vụ). Giống thể hiện tốt ở tất cả các mùa vụ ở các tỉnh phía Nam (Hè Thu, Thu Đông và Đông Xuân); vụ Đông, Xuân và Hè Thu ở các tỉnh phía Bắc.

- Mật độ trồng: 18cm x 70cm (> 79.000 cây/ha). Có thể trồng dày hơn trong mùa khô với mật độ: 18cm x 60cm (> 92.000 cây/ha).

- Bón phân: (lượng phân trên 1 ha)

  + Phân chuồng: 8 - 10 tấn (hoặc phân hữu cơ khác với lượng qui đổi tương đương)

  + Phân vô cơ: 160 - 180kg N, 90 - 100kg P2O5, 90 - 120kg K2O (thay đổi tùy điều kiện đất đai)

Sử dụng thuốc BVTV: Thuốc cỏ lưu dẫn để trừ cỏ từ 15 - 30 ngày sau khi gieo: HELOSATE 48SL

Quản lý cỏ dại:

  + Dọn sạch cỏ dại trên ruộng trước khi trồng

  + Sử sụng thuốc trừ cỏ đã được đăng ký sử dụng trên cây ngô biến đổi gen, theo đúng liều lượng và khuyến cáo.

  + Sử dụng biện pháp kiểm soát cỏ dại tổng hợp để ngăn ngừa việc hình thành tính kháng thuốc ở cỏ dại.

Canh tác bền vững:

  + Trồng theo đường đồng mức hay ruộng bậc thang trên những vùng đất dốc.

  + Đường đồng mức tạo ra những luồng nhỏ khiến nước chảy chậm lại, tăng tỉ lệ thấm nước, giảm nguy cơ xói mòn.

 

 

Giống Bắp DK 6919/ Goi 1 kg

164,000 VNĐ 0 VNĐ